+45 2326 4070 kasper@elitesportskonsulenten.dk

Enneagram

Hvad er Enneagrammet:

Enneagrammet består af 9 personlighedstyper. Det er et værktøj til personlig udvikling. Heri findes egne og andres motiver for handling og adfærd. Det giver bl.a. indblik og forståelse i adfærdsmønstre hos os mennesker. Ligesom det fortæller om motivation og værdiggrundlag. Det er et yderst brugbart værktøj når det kommer til personlig udvikling, ligesom det er med til at give viden om andre menneskers måde at tænke, føle og handle på. Enneagrammet er velegnet til at styrke kommunikation og samarbejde.

Inden for elitesport kan enneagrammet bl.a. benyttes til at blive bevidst om ens eget grundlæggende drive, og dermed være et værktøj ift. arbejdet med ens motivation. Ligesom det kan benyttes i arbejdet med at forstå ens egne følelser, herunder også vrede og frustration. I det øjeblik du begynder at forstå dine følelser vil du også bedre kunne håndtere og kontrollere dem.

Enneagrammet viser også hvad de enkelte typers frygt består af. Det giver os et billede af vores mulige skyggesider. Når du tør at arbejde med dine skyggesider, vil du virkelig opleve at der sker noget med din udvikling.

Ennegrammet giver dig også et klart billede af dine egne personlige styrker. Styrker som du muligvis tog for givet. Kan vi bringe disse styrker endnu mere i spil, står du selvfølgelig endnu stærkere end før.

Hos Elitesportskonsulenten benyttes iEQ9 type test, som er bedst på markedet. For at opnå mest mulig succes med sessionerne og forløbene, anbefales der altid at tage en iEQ9 test inden start. Når testen er taget vil du få en 22 sider lang personlig rapport udleveret, som vi efterfølgende kan arbejde ud fra.

Ønskes der at arbejde mere i dybden end hvad denne rapport kan tilbyde, så kan der for en merpris opgraderes til en rapport på 42 sider. Denne rapport er ligeledes nødvendig hvis der ønskes et samlet overblik over et helt team. Her vil der også kunne tilkøbes en decideret teamrapport. Kontakt for pris og yderligere information ved interesse for dette.